Gustavsbergs historia


Film om det gamla Gustavsberg:
www.filmarkivet.se/movies/det-gamla-gustavsberg/

 

© Copyright Gustavsbergshamn